1. Inici
  2. /
  3. Som un Ateneu

Som un Ateneu

Què és un Ateneu?

Un ateneu és un tipus d’associació cultural sense ànim de lucre i d’iniciativa privada que organitza activitats, xerrades, tallers, cursos formatius o altres accions d’interès per a la ciutadania amb l’objectiu de difondre la cultura i fomentar la cohesió social.

Cal aclarir que no tenir ànim de lucre no significa que l’Orfeó Badaloní l’Ateneu no puguem tenir guanys; podem tenir-ne, però amb l’obligació de reinvertir-los en la nostra finalitat social, sense que es pugui repartir en cap cas entre les persones associades ni cedir gratuïtament a terceres persones o a entitats amb ànim de lucre.

Òrgans de Govern

Com tota associació, l’Orfeó Badaloní l’Ateneu està constituït per dos grans òrgans de govern, de caràcter obligatori: l’Assemblea de socis i sòcies i la Junta Directiva.

Totes les persones associades a l’entitat constitueixen l’assemblea i, com a membres, tenen els seus drets i també les seves obligacions, com pot ser ratificar la gestió de la junta directiva, aprovar els pressuposts i comptes anuals de l’entitat, escollir o separar els membres de l’òrgan de govern o modificar els estatuts de l’associació, entre d’altres exemples. Per tant, l’assemblea és l’òrgan suprem de l’Orfeó Badaloní l’Ateneu i adopta els acords i fixa les línies generals que aquest ha de seguir.

Per la seva banda, la junta directiva s’encarrega de la representació i la gestió diària de l’entitat i és la responsable de vetllar pel compliment de les finalitats de l’associació que representa. La junta directiva de de l’Orfeó Badaloní l’Ateneu la formen tres càrrecs de caràcter obligatori: presidència, secretaria i tresoreria. A més d’aquests tres càrrecs, i per les característiques pròpies de la nostra entitat, la junta directiva de l’Orfeó Badaloní l’Ateneu està composta també per les següents vocalies:  xxxxx

La Junta Directiva de l’Orfeó Badaloní l’Ateneu

Els Estatuts

Els estatuts esdevenen el document que regula l’associació i el funcionament de l’entitat i serveixen per inscriure l’associació al registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

No es tracta d’un document definitiu i intocable, perquè existeix la possibilitat de modificar-lo i/o actualitzar-lo en un futur. De fet, la modificació d’estatuts és precisament un dels tràmits més freqüents durant les Assemblees de Socis/es

En definitiva, els estatuts acaben esdevenint un tret que identifica l’entitat i, a més, és una eina on es pot recórrer sempre que hi hagi algun conflicte a l’associació.

Estatuts de l’Orfeó Badaloní l’Ateneu

L’Assemblea General de Socis/es

Tal i com s’estableix en els nostres estatuts, l’Orfeó Badaloní l’Ateneu convoca una vegada a l’any l’Assemblea General de Socis/es, on, entre d’altres punts, s’aproven els pressupostos, s’informa als associats de les novetats més importants i es sometent a votació aquelles decisions que així o requereixen.

No t'ho perdis!

El nostre butlletí de notícies i propers actes.

Vols fer-te voluntari?

Gaudeix-ne amb nosaltres!

Programa joves en pràctiques
programa joves en practiques
OB100,
el centenari
X