Els centres d’internament d’estrangers

Probablement haguem sentit parlar dels Centres d’Internament d’Estrangers molt de passada. Cristianisme i Justícia n’hi ha dedicat el seu quadern nº 232, publicat el passat abril, que descriu el funcionament d’aquests espais on s’hi “retenen” les persones sense papers a l’espera que se’ls resolgui l’expedient administratiu.