1. Inici
 2. /
 3. Notícies
 4. /
 5. OB_MAGAZÍN_13
 6. /
 7. El Taitxí, l’art de...

El Taitxí, l'art de l'harmonia, la fluïdesa, i la suavitat

En Jaume Porta és el professor de l’activitat de Taitxí de l’Orfeó Badaloní l’Ateneu des de fa aproximadament 5 anys. En aquest article ens explica en què consisteix aquesta pràctica i ens aproxima en aquest disciplinat i apassionant món.

“Les dents, són dures i cauen.

La llengua és tova i roman”

proverbi xinès

El Taitxí Chuan, conegut simplement com a Taitxí, és un art marcial xinès que ha transcendit les seves arrels combatives per convertir-se en una pràctica global centrada en la salut, la meditació i el benestar. Aquest art marcial intern, que combina suavitat i profunditat, reflecteix una filosofia mil·lenària que cerca l’equilibri entre el cos i la ment, oferint beneficis que van més enllà de la capacitat de defensa personal.

Sovint categoritzat dins de les arts marcials xineses com un “art marcial intern” (Neijia), posa el seu focus al cultiu de l’energia interna (Txí o qi), la consciència, la intenció i la connexió entre ment, cos i esperit. En lloc de dependre de la força física bruta, les arts internes cerquen l’eficiència en el moviment i l’ús de l’energia interna per generar força i aplicar tècniques.

Una cosa que fa arronsar el nas a algunes persones és el concepte d’art marcial. Que des d’un punt de vista occidental està lligat a la guerra, no en va Mart dins la mitologia grega s’associa al deu de la guerra.

Des del punt de vista oriental, un art marcial es pot definir com una disciplina que abasta molt més que la simple capacitat de lluitar o defensar-se. És un camí de desenvolupament físic, mental i espiritual que integra tècniques de combat amb filosofies i pràctiques que busquen l’equilibri i l’harmonia de l’ésser. El concepte de lluita va més enfocat a treballar i superar les nostres debilitats, pors i carències que lluitar contra un enemic extern.

Taitxí Chuan (Taijiquan 太极拳)

太 (Tài) significa “suprem”, “gran” o “màxim”. Fa referència al principi últim de l’univers, un estat d’harmonia perfecta on el yin i el yang estan equilibrats.

极 (Jí) es tradueix com a “pol” o “extrem”, referint-se als conceptes de yin i yang.

拳 (Quan) significa “puny” o “boxa”.

En conjunt, 太极拳 Taitxí Chuan convida els seus practicants a buscar l’equilibri i l’harmonia, no només en la tècnica física, sinó en la vida i la relació amb l’univers.

Orígens i Història

El Taitxí Chuan (Taijiquan) és un art marcial xinès amb una història documentada que és considerablement més recent que la del Qigong. El seu desenvolupament s’atribueix comunament a períodes molt més tardans en la història xinesa, amb una genealogia i una història que es poden rastrejar amb més claredat a través de registres històrics i llinatges familiars. Tot i que el Taitxí incorpora principis de la medicina tradicional xinesa i filosofies com el Taoisme, que són antics, la pràctica específica del Taitxí com la coneixem avui té les seves arrels en els darrers segles.

Orígens Llegendaris

Les llegendes atribueixen la creació del Taitxí Chuan a Zhang Sanfeng, un monjo taoista semimític que es creu va viure en algun moment entre els segles XII i XV. Segons aquestes històries, Zhang Sanfeng va desenvolupar el Taitxí després d’observar la lluita entre un ocell i una serp, destacant l’eficàcia de la suavitat i l’adaptabilitat sobre la força bruta. No obstant això, no hi ha evidències històriques concretes que vinculin Zhang Sanfeng amb el Taitxí, i molts historiadors consideren aquestes històries més com a mites fundacionals que com a fets.

Desenvolupament Documentat

La documentació històrica del Taitxí Chuan comença amb la família Chen al poble de Chenjiagou, a la província de Henan, durant la dinastia Ming tardana o principis de la dinastia Qing (aproximadament a finals del segle XVI o principis del XVII). Chen Wangting (1600-1680) és sovint citat com el primer creador de què ara reconeixem com a Taitxí Chuan, integrant conceptes de la medicina tradicional xinesa, teories del Qi, i filosofies taoistes en un sistema d’arts marcials.

Expansió i Diversificació

El Taitxí va experimentar una expansió significativa i diversificació als segles XIX i XX, principalment a través de l’ensenyament i promoció de cinc principals estils familiars: Chen, Yang, Wu (Hao), Wu i Sun. Cada estil porta el nom de la família o individu que el va desenvolupar i popularitzar, començant amb l’estil Chen original i després ramificant-se a través de deixebles i familiars que van crear les seves pròpies interpretacions i adaptacions de l’art.

 • Estil Yang: Desenvolupat per Yang Luchan (1799-1872) al segle XIX, es va convertir en l’estil més popular i àmpliament practicat al món.
 • Estils Wu i Wu (Hao): Són el resultat de l’evolució i adaptació del Taichí per part de diferents branques de la família Wu i Hao al segle XIX i principis del XX.
 • Estil Sun: El més recent dels principals estils, va ser creat per Sun Lutang (1861-1932) a principis del segle XX, integrant elements del Baguazhang i del Xingyiquan.

Reconeixement i Popularització Moderna

Al segle XX, el Taitxí Chuan es va estendre més enllà de la Xina, guanyant popularitat mundial com un exercici per a la salut. Aquesta expansió va anar acompanyada d’un enfocament creixent en els aspectes de salut i meditació del Taitxí, encara que les seves arrels i aplicacions com a art marcial intern romanen centrals per a molts practicants.

Part d’aquesta expansió és deguda a l’impacte de La Revolució Xinesa, especialment durant el període de la República Popular Xina establerta el 1949 i la subsegüent Revolució Cultural (1966-1976), va tenir un impacte profund en les arts marcials i pràctiques com el Taitxí i el Qigong. Durant la Revolució Cultural, moltes tradicions culturals, incloses les arts marcials, van ser suprimides, i els mestres van ser perseguits o forçats a amagar els seus coneixements.

Aquest període de repressió va portar a un èxode de mestres d’arts marcials i de Qigong que van emigrar a diferents parts del món. Aquest moviment va tenir un efecte significatiu en la difusió d’aquestes pràctiques a escala global. Els mestres que es van assentar a nous països van començar a ensenyar a estudiants locals, adaptant sovint els seus ensenyaments a les audiències occidentals i generant un interès internacional en aquestes disciplines.

La història documentada i detallada del Taitxí Chuan, per tant, es pot datar de forma més concreta als darrers quatre-cents anys, amb un enfocament clar en els seus orígens amb la família Chen al segle XVII. Al llarg dels segles, el Taitxí ha evolucionat i s’ha adaptat, reflectint canvis culturals, socials i filosòfics, i ha esdevingut una pràctica global que abasta tant la salut com l’art marcial.

El Txikung (Qigong)

气 (Qì) es tradueix comunament com a “energia vital” o “alè”.

功 (Gōng) significa “treball”, “esforç” o “habilitat”.

Junts, 气功 s’interpreta com “el treball de l’energia vital”, indicant la pràctica de cultivar i balancejar el Qi.

El Qigong se centra principalment en la salut i el cultiu de l’energia vital mitjançant exercicis específics que inclouen moviments suaus, tècniques de respiració i meditació. Tot i que hi ha formes de Qigong que tenen aplicacions marcials, la majoria de les pràctiques estan orientades a millorar la salut, augmentar la longevitat i assolir l’equilibri emocional i espiritual.

El Taitxí Chuan i el Txikung (Qigong) són dues pràctiques tradicionals xineses que comparteixen algunes similituds, especialment en el seu enfocament en el cultiu i el maneig del Qi (o Chi), l’energia vital que, segons la medicina tradicional xinesa, flueix a través del cos. No obstant això, hi ha diferències significatives en els seus objectius, metodologies i pràctiques que els distingeixen com a disciplines úniques.

El Taitxí Chuan està profundament impregnant de Txikung.

Les Famílies del Taitxí

Tot i que generalment parlem i pensem en el de Taitxí com quelcom genèric, en realitat existeixen diverses escoles / famílies amb els seus llinatges que fan que aquest art s’enriqueixi i expandeixi.

Cada família de Taitxí ha desenvolupat el seu propi èmfasi i característiques distintives, encara que totes comparteixen els principis subjacents del Taitxí:

 • Chen: La més antiga de les tradicions, coneguda pel seu dinàmic joc de velocitats, amb explosions sobtades de força (fajin) intercalades amb moviments lents i fluids.
 • Yang: Popularitzada per la seva accessibilitat, es caracteritza per moviments amplis, suaus i continus, enfocant-se a la gràcia i la fluïdesa, ideal per a la pràctica de salut i meditació.
 • Wu (estil Wu/Hao): Destaca pel seu èmfasi en la subtilesa i la suavitat, amb moviments més compactes i un enfocament més gran en el control intern.
 • Wu (estil de la família Wu): Es distingeix per postures més estretes i un enfocament a l’alineació del cos i la precisió dels moviments.
 • Sun: La més jove de les famílies, fusiona característiques de les anteriors amb la singular inclusió de passos àgils i el treball de cames de l’estil intern Xing Yi Quan, emfatitzant l’agilitat i la flexibilitat.

Influència Taoista i Budista

Rep també influencies dels grans corrents filosòfics i de pensament:

 • Taoisme: La influència taoista al Taitxí és evident en la recerca de l’equilibri i l’harmonia, i en la idea que el màxim poder sorgeix de la suavitat i la flexibilitat. La pràctica del Taitxí com una forma de fluir amb el Tao, o el camí natural de l’univers, reflecteix aquest principi taoista.
 • Budisme: Encara que el Taitxí té les seves arrels al Taoisme, la influència budista també es fa present, especialment en l’atenció plena i la meditació. El Budisme aporta una dimensió de compassió i autoconsciència, enriquint la pràctica del Taitxí amb més profunditat espiritual.

Confucianisme: Tot i que el Confucianisme és més conegut pel seu èmfasi en l’ètica, la moral i l’ordre social, també ha influenciat el desenvolupament del Qigong en aspectes relacionats amb el cultiu del caràcter i l’autodisciplina. La pràctica del Qigong, des d’aquesta perspectiva, contribueix al desenvolupament de virtuts confucianes com ara la rectitud, la benvolença i la saviesa.

La pràctica

Abasten una varietat de tècniques i exercicis dissenyats per cultivar la salut, l’equilibri, i la defensa personal, enfocant-se al flux de l’energia interna, o Qi. Aquestes pràctiques es poden dividir en diversos components principals, cadascun enfocat a diferents aspectes del desenvolupament i l’aplicació dels principis del Taitxí.

 • Formes (Taolu) Les formes són seqüències de moviments fluids i continus que es practiquen individualment. Són el nucli de la pràctica del Taitxí i serveixen per desenvolupar la coordinació, la flexibilitat, la força muscular i la concentració. Les formes imiten moviments de combat, però es fan lentament i amb una atenció meticulosa al flux d’energia a través del cos, promovent així l’equilibri i la serenitat mental. Hi ha formes de longituds i complexitats diferents, des de seqüències bàsiques d’uns pocs moviments fins a formes compostes per més de cent postures.
 • Treball de Peus (Bu Fa) El treball de peus al Taitxí és fonamental per mantenir l’equilibri i facilitar els moviments suaus i continus característics de la pràctica. Implica aprendre a moure’s amb lleugeresa i estabilitat, canviant el pes d’un peu a l’altre i utilitzant els peus per ancorar i dirigir el moviment del cos.
 • Exercicis de Mans (Shou Fa) Els exercicis de mans inclouen moviments específics de les mans i els braços que es practiquen tant dins de les formes com de manera aïllada. Aquests exercicis ajuden a desenvolupar la sensibilitat i el control de l’energia Qi, així com a millorar la força i la flexibilitat dels braços i les mans.
 • Push Hands (Tui Shou) Push Hands és un exercici de dues persones dissenyat per desenvolupar la sensibilitat a l’energia i la força de l’oponent. Mitjançant el contacte amb les mans o els avantbraços, els practicants aprenen a sentir i redirigir la força, practicant els principis del Taitxí de seguir la força de l’oponent i fer-la servir en contra. Aquest exercici millora l’equilibri, la coordinació i la comprensió de les aplicacions marcials del Taitxí.
 • Chin Na, que es tradueix aproximadament com “agafar i controlar”, conjunt de tècniques utilitzades per immobilitzar o controlar l’oponent. S’integra perfectament amb els principis de suavitat, fluïdesa i ús de l’energia de l’oponent contra ell mateix, que són fonamentals a la pràctica del Taitxí.
 • Treball amb armes: és una faceta important i tradicional del Taitxí Chuan que amplia l’enfocament de la pràctica més enllà de l’entrenament desarmat, incorporant diverses armes per enriquir l’entesa dels principis del Taitxí i millorar les habilitats marcials. Les formes d’armes del Taitxí no només afegeixen una dimensió física addicional a l’entrenament, sinó que també aprofundeixen la comprensió de la fluïdesa, l’equilibri i l’aplicació del Qi. Les més usuals són:
 • Espasa (Jian) , és probablement la més coneguda de les armes del Taitxí. És una espasa recta, de doble tall, que s’utilitza en formes que emfatitzen la gràcia, la precisió i l’elegància. La pràctica de l’espasa desenvolupa l’agilitat, millora l’equilibri i ensenya el practicant a estendre el Qi més enllà del cos, a través de l’arma. Les formes d’espasa varien en complexitat i es practiquen tant individualment com en parelles.
 • Sabre (Dao), és una espasa d’un sol tall que tradicionalment es considera més “externa” o orientada per força que la Jian. No obstant això, en el context del Taitxí, el maneig del Dao integra la fluïdesa i la suavitat, enfocant-se al moviment coordinat del cos i l’arma. Les pràctiques amb el sabre reforcen la força del tors, milloren la coordinació i fomenten l’aplicació fluida de la força.
 • Llança (Qiang), és una altra arma tradicional utilitzada al Taitxí. La pràctica amb la llança inclou moviments que requereixen una extensió completa del cos i un gran control, ja que la longitud de l’arma afegeix un repte significatiu a l’equilibri i la coordinació. La llança es fa servir per desenvolupar la precisió, la força i l’habilitat de projectar el Qi a través d’una extensió encara més gran que amb l’espasa o el sabre.
 • Bastó (Gun), és una arma llarga que es practica a algunes escoles de Taitxí. Similar en alguns aspectes a la llança, però sense la fulla, el bastó s’usa per colpejar, escombrar i bloquejar, i la seva pràctica ajuda a millorar l’estabilitat i la força de les cames, així com la capacitat per manejar armes llargues.
 • Ventall Encara menys comú que les altres armes, el ventall s’ha popularitzat en algunes escoles contemporànies. S’usa tant com una eina de pràctica per millorar la gràcia i la coordinació, com una arma per a tècniques de copejament i defensa.
 • Alabarda, coneguda com a Guan Dao o Kwan Dao, és una de les armes tradicionals més imponents usades en algunes escoles de Taitxí i en les arts marcials xineses en general. La Guan Dao combina una llarga banya amb una fulla corba gran en un extrem i sovint inclou una pua o espiga al revers de la fulla, cosa que la fa efectiva per tallar, apunyalar i desviar altres armes. A causa de la seva grandària i pes, la pràctica amb la Guan Dao desenvolupa força, coordinació i habilitat per manejar el moment, oferint un aprofundiment únic en l’estudi de l’equilibri i la dinàmica del moviment.
 • Qigong (Chi Kung) Tot i que el Qigong és una pràctica diferent, moltes rutines de Taitxí inclouen exercicis de Qigong per escalfar el cos i cultivar el Qi abans de practicar les formes. Aquests exercicis poden incloure tècniques de respiració, moviments suaus i meditació, tots dissenyats per millorar la circulació de l’energia i la salut general.

Meditació La meditació és una part integral del Taitxí, ajudant els practicants a desenvolupar la calma mental, la concentració i la consciència del present. Es pot practicar dempeus, assegut o fins i tot durant l’execució de les formes, amb un enfocament a la respiració i el moviment conscient del Qi a través del cos.

Beneficis de la pràctica del Taitxí

Encara que el Taitxí és recomanat pels seus beneficis per a la salut, incloent-hi la millora de la circulació sanguínia, la reducció de l’estrès i l’augment de la flexibilitat i força.

També ajuda a millorar la coordinació, la concentració i a mantenir la ment alerta, activa i enfocada. Ajuda a manegar l’estrès i promociona el benestar general. La seva pràctica es pot ajustar a persones de totes les edats i nivells d’habilitat física.

No t'ho perdis!


Clica aquí i subscriu-te al nostre butlletí de notícies i propers actes

@orfeobadaloni
 • 🩰 Aquest diumenge no us podeu perdre el nou espectacle del Cos de Dansa de l'@esbartsantjordibdn
Vida, Cultura i Arrels. 🍃🌾🌊

Us esperem a les 19h a la plaça de la Plana!

#esbart #festesdemaig #badalona #dansa #femculturapopular #orfeobadaloni #ateneu
 • ✨Aprenem i treballem ritmes, sons, cançons i mooolta música cada dimarts de 17h a 17:45h a expressió musical amb els més petits de l'Orfeó Badaloní i la @laura_font21 🎶🎹

#musica #cultura #ateneu #femculturapopular #badalona #orfeobadaloni
 • Ens sumem al Dia Internacional contra l’LGBTIQ+ fòbia✋🚫.

Diem #PROU a les violències i discriminacions experimentades per les persones de la comunitat en tot el món, en diverses àrees de la vida.

El 17 de maig és una data emblemàtica per a la comunitat LGTBIQ+ a nivell mundial, amb una presència destacada en més de 130 països, i reconeguda per institucions internacionals com el Parlament Europeu o les Nacions Unides.
 • 📝Avui 16 de maig, fa 130 anys que va néixer l'escriptor i poeta català Joan Salvat i Papasseit✍️.

Enguany també se celebra el centenari de la seva mort i volem retre-li homenatge amb l'article que en Paco Fanés, d'edicions Pont del Petroli, ha fet per la revista de l'OB. Us convidem a llegir l'article "Res no és mesquí, perquè la cançó canta en cada bri de cosa" i apropar-vos una miqueta més a la seva història📚✒️.

#poesia #papasseit #cultura #ateneu #centenari #orfeobadaloni #badalona
 • Aquest diumenge a les 12:00h a la Plaça de la Plana, els pares i mares a ballar de l'@esbartsantjordibdn convoquen la Roda d'Esbarts veterans a #Badalona. Us esperem! 🩰

#esbart #dansa #festesdemaig #festesdemaig2024 #femculturapopular #orfeobadaloni #cultura #ateneu
 • 💙L'escola de dansa la Nit de Sant Anastasi amb el Ball de Cercolets🩰✨ @esbartsantjordibdn @festesdemaig 

#esbart #dansa #festesdemaig #festesdemaig2024 #femculturapopular #badalona #orfeobadaloni #cultura #ateneu
 • ✨🌙Aprofitant que avui és La Nit de #SantAnastasi, volem convidar-vos a llegir l’article que ha fet en Nil Rider @nilpernil_pinyes , historiador de la festa, per aquesta nova edició de la revista de l’OB l’Ateneu MAGAZÍN. 📰

“Més de 350 anys de festes de Sant Anastasi a Badalona: la gènesi d’una identitat” ens explica la història de les @festesdemaig. 

Sant Anastasi, tot i la seva poca validesa històrica, s'ha convertit en el patró principal. La festa ha evolucionat al llarg dels segles, destacant moments com la compra dels gegants el 1858 i la reactivació de la confraria el 1991. Avui, les festes combinen tradició i noves incorporacions, reflectint la identitat i el dinamisme de Badalona🌊.

📷Foto 1 - Final de la Passada de Sant Anastasi el 2022, a les escales de Santa Maria, es fa l’últim ball de Sant Anastasi. Badalona diu fins a l’any vinent al seu sant patró. Fotografia: Servei de Cultura de l’Ajuntament de Badalona.

📷Foto 2 - La professó de Sant Anastasi, amb la imatge del sant, en primer lloc, passant pel carrer del temple l’any 1929. Desconegut/@museubdn. Arxiu Josep M. Cuyàs

#festesdemaig #femculturapopular #orfeobadaloni #badalona #cultura #ateneu
 • 💥Aquí teniu la participació de l'Orfeó Badaloní d'aquest cap de setmana a les #FestesdeMaig2024 👹🔥🌊

🩰@esbartsantjordibdn

#festesdemaig #esbart #femculturapopular #orfeobadaloni #badalona #cultura #ateneu
 • 🩰🎊 Un petit recull de la participació de l'@esbartsantjordibdn a les @festesdemaig del cap de setmana passat. Els primers actes d'aquest mes de festes van ser el Pregó, amb el cos de dansa, la Festa del Badiu amb els més petits de l'Esbart i els sèniors a la Fira d'artesania i mostra d'entitats de Sant Roc.

📷 Jordi Gimeno i Oscar Lario.

#esbart #dansa #festesdemaig #festesdemaig2024 #femculturapopular #badalona #orfeobadaloni #cultura #ateneu
🩰 Aquest diumenge no us podeu perdre el nou espectacle del Cos de Dansa de l'@esbartsantjordibdn
Vida, Cultura i Arrels. 🍃🌾🌊

Us esperem a les 19h a la plaça de la Plana!

#esbart #festesdemaig #badalona #dansa #femculturapopular #orfeobadaloni #ateneu
🩰 Aquest diumenge no us podeu perdre el nou espectacle del Cos de Dansa de l'@esbartsantjordibdn Vida, Cultura i Arrels. 🍃🌾🌊 Us esperem a les 19h a la plaça de la Plana! #esbart #festesdemaig #badalona #dansa #femculturapopular #orfeobadaloni #ateneu
3 dies ago
View on Instagram |
1/9
✨Aprenem i treballem ritmes, sons, cançons i mooolta música cada dimarts de 17h a 17:45h a expressió musical amb els més petits de l'Orfeó Badaloní i la @laura_font21 🎶🎹

#musica #cultura #ateneu #femculturapopular #badalona #orfeobadaloni
✨Aprenem i treballem ritmes, sons, cançons i mooolta música cada dimarts de 17h a 17:45h a expressió musical amb els més petits de l'Orfeó Badaloní i la @laura_font21 🎶🎹

#musica #cultura #ateneu #femculturapopular #badalona #orfeobadaloni
✨Aprenem i treballem ritmes, sons, cançons i mooolta música cada dimarts de 17h a 17:45h a expressió musical amb els més petits de l'Orfeó Badaloní i la @laura_font21 🎶🎹

#musica #cultura #ateneu #femculturapopular #badalona #orfeobadaloni
✨Aprenem i treballem ritmes, sons, cançons i mooolta música cada dimarts de 17h a 17:45h a expressió musical amb els més petits de l'Orfeó Badaloní i la @laura_font21 🎶🎹

#musica #cultura #ateneu #femculturapopular #badalona #orfeobadaloni
✨Aprenem i treballem ritmes, sons, cançons i mooolta música cada dimarts de 17h a 17:45h a expressió musical amb els més petits de l'Orfeó Badaloní i la @laura_font21 🎶🎹 #musica #cultura #ateneu #femculturapopular #badalona #orfeobadaloni
4 dies ago
View on Instagram |
2/9
Ens sumem al Dia Internacional contra l’LGBTIQ+ fòbia✋🚫.

Diem #PROU a les violències i discriminacions experimentades per les persones de la comunitat en tot el món, en diverses àrees de la vida.

El 17 de maig és una data emblemàtica per a la comunitat LGTBIQ+ a nivell mundial, amb una presència destacada en més de 130 països, i reconeguda per institucions internacionals com el Parlament Europeu o les Nacions Unides.
Ens sumem al Dia Internacional contra l’LGBTIQ+ fòbia✋🚫. Diem #PROU a les violències i discriminacions experimentades per les persones de la comunitat en tot el món, en diverses àrees de la vida. El 17 de maig és una data emblemàtica per a la comunitat LGTBIQ+ a nivell mundial, amb una presència destacada en més de 130 països, i reconeguda per institucions internacionals com el Parlament Europeu o les Nacions Unides.
1 setmana ago
View on Instagram |
3/9
📝Avui 16 de maig, fa 130 anys que va néixer l'escriptor i poeta català Joan Salvat i Papasseit✍️.

Enguany també se celebra el centenari de la seva mort i volem retre-li homenatge amb l'article que en Paco Fanés, d'edicions Pont del Petroli, ha fet per la revista de l'OB. Us convidem a llegir l'article "Res no és mesquí, perquè la cançó canta en cada bri de cosa" i apropar-vos una miqueta més a la seva història📚✒️.

#poesia #papasseit #cultura #ateneu #centenari #orfeobadaloni #badalona
📝Avui 16 de maig, fa 130 anys que va néixer l'escriptor i poeta català Joan Salvat i Papasseit✍️. Enguany també se celebra el centenari de la seva mort i volem retre-li homenatge amb l'article que en Paco Fanés, d'edicions Pont del Petroli, ha fet per la revista de l'OB. Us convidem a llegir l'article "Res no és mesquí, perquè la cançó canta en cada bri de cosa" i apropar-vos una miqueta més a la seva història📚✒️. #poesia #papasseit #cultura #ateneu #centenari #orfeobadaloni #badalona
1 setmana ago
View on Instagram |
4/9
Aquest diumenge a les 12:00h a la Plaça de la Plana, els pares i mares a ballar de l'@esbartsantjordibdn convoquen la Roda d'Esbarts veterans a #Badalona. Us esperem! 🩰

#esbart #dansa #festesdemaig #festesdemaig2024 #femculturapopular #orfeobadaloni #cultura #ateneu
Aquest diumenge a les 12:00h a la Plaça de la Plana, els pares i mares a ballar de l'@esbartsantjordibdn convoquen la Roda d'Esbarts veterans a #Badalona. Us esperem! 🩰 #esbart #dansa #festesdemaig #festesdemaig2024 #femculturapopular #orfeobadaloni #cultura #ateneu
2 setmanes ago
View on Instagram |
5/9
💙L'escola de dansa la Nit de Sant Anastasi amb el Ball de Cercolets🩰✨ @esbartsantjordibdn @festesdemaig 

#esbart #dansa #festesdemaig #festesdemaig2024 #femculturapopular #badalona #orfeobadaloni #cultura #ateneu
💙L'escola de dansa la Nit de Sant Anastasi amb el Ball de Cercolets🩰✨ @esbartsantjordibdn @festesdemaig #esbart #dansa #festesdemaig #festesdemaig2024 #femculturapopular #badalona #orfeobadaloni #cultura #ateneu
2 setmanes ago
View on Instagram |
6/9
✨🌙Aprofitant que avui és La Nit de #SantAnastasi, volem convidar-vos a llegir l’article que ha fet en Nil Rider @nilpernil_pinyes , historiador de la festa, per aquesta nova edició de la revista de l’OB l’Ateneu MAGAZÍN. 📰

“Més de 350 anys de festes de Sant Anastasi a Badalona: la gènesi d’una identitat” ens explica la història de les @festesdemaig. 

Sant Anastasi, tot i la seva poca validesa històrica, s'ha convertit en el patró principal. La festa ha evolucionat al llarg dels segles, destacant moments com la compra dels gegants el 1858 i la reactivació de la confraria el 1991. Avui, les festes combinen tradició i noves incorporacions, reflectint la identitat i el dinamisme de Badalona🌊.

📷Foto 1 - Final de la Passada de Sant Anastasi el 2022, a les escales de Santa Maria, es fa l’últim ball de Sant Anastasi. Badalona diu fins a l’any vinent al seu sant patró. Fotografia: Servei de Cultura de l’Ajuntament de Badalona.

📷Foto 2 - La professó de Sant Anastasi, amb la imatge del sant, en primer lloc, passant pel carrer del temple l’any 1929. Desconegut/@museubdn. Arxiu Josep M. Cuyàs

#festesdemaig #femculturapopular #orfeobadaloni #badalona #cultura #ateneu
✨🌙Aprofitant que avui és La Nit de #SantAnastasi, volem convidar-vos a llegir l’article que ha fet en Nil Rider @nilpernil_pinyes , historiador de la festa, per aquesta nova edició de la revista de l’OB l’Ateneu MAGAZÍN. 📰

“Més de 350 anys de festes de Sant Anastasi a Badalona: la gènesi d’una identitat” ens explica la història de les @festesdemaig. 

Sant Anastasi, tot i la seva poca validesa històrica, s'ha convertit en el patró principal. La festa ha evolucionat al llarg dels segles, destacant moments com la compra dels gegants el 1858 i la reactivació de la confraria el 1991. Avui, les festes combinen tradició i noves incorporacions, reflectint la identitat i el dinamisme de Badalona🌊.

📷Foto 1 - Final de la Passada de Sant Anastasi el 2022, a les escales de Santa Maria, es fa l’últim ball de Sant Anastasi. Badalona diu fins a l’any vinent al seu sant patró. Fotografia: Servei de Cultura de l’Ajuntament de Badalona.

📷Foto 2 - La professó de Sant Anastasi, amb la imatge del sant, en primer lloc, passant pel carrer del temple l’any 1929. Desconegut/@museubdn. Arxiu Josep M. Cuyàs

#festesdemaig #femculturapopular #orfeobadaloni #badalona #cultura #ateneu
✨🌙Aprofitant que avui és La Nit de #SantAnastasi, volem convidar-vos a llegir l’article que ha fet en Nil Rider @nilpernil_pinyes , historiador de la festa, per aquesta nova edició de la revista de l’OB l’Ateneu MAGAZÍN. 📰 “Més de 350 anys de festes de Sant Anastasi a Badalona: la gènesi d’una identitat” ens explica la història de les @festesdemaig. Sant Anastasi, tot i la seva poca validesa històrica, s'ha convertit en el patró principal. La festa ha evolucionat al llarg dels segles, destacant moments com la compra dels gegants el 1858 i la reactivació de la confraria el 1991. Avui, les festes combinen tradició i noves incorporacions, reflectint la identitat i el dinamisme de Badalona🌊. 📷Foto 1 - Final de la Passada de Sant Anastasi el 2022, a les escales de Santa Maria, es fa l’últim ball de Sant Anastasi. Badalona diu fins a l’any vinent al seu sant patró. Fotografia: Servei de Cultura de l’Ajuntament de Badalona. 📷Foto 2 - La professó de Sant Anastasi, amb la imatge del sant, en primer lloc, passant pel carrer del temple l’any 1929. Desconegut/@museubdn. Arxiu Josep M. Cuyàs #festesdemaig #femculturapopular #orfeobadaloni #badalona #cultura #ateneu
2 setmanes ago
View on Instagram |
7/9
💥Aquí teniu la participació de l'Orfeó Badaloní d'aquest cap de setmana a les #FestesdeMaig2024 👹🔥🌊

🩰@esbartsantjordibdn

#festesdemaig #esbart #femculturapopular #orfeobadaloni #badalona #cultura #ateneu
💥Aquí teniu la participació de l'Orfeó Badaloní d'aquest cap de setmana a les #FestesdeMaig2024 👹🔥🌊 🩰@esbartsantjordibdn #festesdemaig #esbart #femculturapopular #orfeobadaloni #badalona #cultura #ateneu
2 setmanes ago
View on Instagram |
8/9
🩰🎊 Un petit recull de la participació de l'@esbartsantjordibdn a les @festesdemaig del cap de setmana passat. Els primers actes d'aquest mes de festes van ser el Pregó, amb el cos de dansa, la Festa del Badiu amb els més petits de l'Esbart i els sèniors a la Fira d'artesania i mostra d'entitats de Sant Roc.

📷 Jordi Gimeno i Oscar Lario.

#esbart #dansa #festesdemaig #festesdemaig2024 #femculturapopular #badalona #orfeobadaloni #cultura #ateneu
🩰🎊 Un petit recull de la participació de l'@esbartsantjordibdn a les @festesdemaig del cap de setmana passat. Els primers actes d'aquest mes de festes van ser el Pregó, amb el cos de dansa, la Festa del Badiu amb els més petits de l'Esbart i els sèniors a la Fira d'artesania i mostra d'entitats de Sant Roc.

📷 Jordi Gimeno i Oscar Lario.

#esbart #dansa #festesdemaig #festesdemaig2024 #femculturapopular #badalona #orfeobadaloni #cultura #ateneu
🩰🎊 Un petit recull de la participació de l'@esbartsantjordibdn a les @festesdemaig del cap de setmana passat. Els primers actes d'aquest mes de festes van ser el Pregó, amb el cos de dansa, la Festa del Badiu amb els més petits de l'Esbart i els sèniors a la Fira d'artesania i mostra d'entitats de Sant Roc.

📷 Jordi Gimeno i Oscar Lario.

#esbart #dansa #festesdemaig #festesdemaig2024 #femculturapopular #badalona #orfeobadaloni #cultura #ateneu
🩰🎊 Un petit recull de la participació de l'@esbartsantjordibdn a les @festesdemaig del cap de setmana passat. Els primers actes d'aquest mes de festes van ser el Pregó, amb el cos de dansa, la Festa del Badiu amb els més petits de l'Esbart i els sèniors a la Fira d'artesania i mostra d'entitats de Sant Roc.

📷 Jordi Gimeno i Oscar Lario.

#esbart #dansa #festesdemaig #festesdemaig2024 #femculturapopular #badalona #orfeobadaloni #cultura #ateneu
🩰🎊 Un petit recull de la participació de l'@esbartsantjordibdn a les @festesdemaig del cap de setmana passat. Els primers actes d'aquest mes de festes van ser el Pregó, amb el cos de dansa, la Festa del Badiu amb els més petits de l'Esbart i els sèniors a la Fira d'artesania i mostra d'entitats de Sant Roc.

📷 Jordi Gimeno i Oscar Lario.

#esbart #dansa #festesdemaig #festesdemaig2024 #femculturapopular #badalona #orfeobadaloni #cultura #ateneu
🩰🎊 Un petit recull de la participació de l'@esbartsantjordibdn a les @festesdemaig del cap de setmana passat. Els primers actes d'aquest mes de festes van ser el Pregó, amb el cos de dansa, la Festa del Badiu amb els més petits de l'Esbart i els sèniors a la Fira d'artesania i mostra d'entitats de Sant Roc.

📷 Jordi Gimeno i Oscar Lario.

#esbart #dansa #festesdemaig #festesdemaig2024 #femculturapopular #badalona #orfeobadaloni #cultura #ateneu
🩰🎊 Un petit recull de la participació de l'@esbartsantjordibdn a les @festesdemaig del cap de setmana passat. Els primers actes d'aquest mes de festes van ser el Pregó, amb el cos de dansa, la Festa del Badiu amb els més petits de l'Esbart i els sèniors a la Fira d'artesania i mostra d'entitats de Sant Roc.

📷 Jordi Gimeno i Oscar Lario.

#esbart #dansa #festesdemaig #festesdemaig2024 #femculturapopular #badalona #orfeobadaloni #cultura #ateneu
🩰🎊 Un petit recull de la participació de l'@esbartsantjordibdn a les @festesdemaig del cap de setmana passat. Els primers actes d'aquest mes de festes van ser el Pregó, amb el cos de dansa, la Festa del Badiu amb els més petits de l'Esbart i els sèniors a la Fira d'artesania i mostra d'entitats de Sant Roc.

📷 Jordi Gimeno i Oscar Lario.

#esbart #dansa #festesdemaig #festesdemaig2024 #femculturapopular #badalona #orfeobadaloni #cultura #ateneu
🩰🎊 Un petit recull de la participació de l'@esbartsantjordibdn a les @festesdemaig del cap de setmana passat. Els primers actes d'aquest mes de festes van ser el Pregó, amb el cos de dansa, la Festa del Badiu amb els més petits de l'Esbart i els sèniors a la Fira d'artesania i mostra d'entitats de Sant Roc. 📷 Jordi Gimeno i Oscar Lario. #esbart #dansa #festesdemaig #festesdemaig2024 #femculturapopular #badalona #orfeobadaloni #cultura #ateneu
3 setmanes ago
View on Instagram |
9/9